× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ Szpital Powiatowy

Blok operacyjny - Szpital Powiatowy

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Blok operacyjny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Anestezjologia i intensywna terapia


Adres

(095)-74-62-502
Szpitalna 10
74-320 Barlinek

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1